Productivity Scanning

เตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตได้อย่างไร

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่อนาคตด้วยขุมกำลังทางปัญญา แต่ทว่าระบบการศึกษาทั่วโลกกำลังเกิดปัญหาที่ไม่สามารถผลิตคนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับงานในอนาคต มาดูกันว่าเราจะมีแนวทางเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้เด็กรุ่นใหม่เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร รายงานฉบับใหม่ที่ชื่อว่า Realizing Human Potential in the Fou...

นโยบาย 4.0 เพื่อผลักดันกลุ่มประเทศ G20 สู่โลกดิจิตอล

เมื่อความก้าวหน้าแห่งอนาคตเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ผู้คนจึงต้องปรับตัวด้วยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง หรือ G20 ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศมหาอำนาจของโลก ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมุ่งสู่ยุคเศรษฐกิจแห่งอนาคตด้วยเช่นกัน การปฏิวัติดิจิตอลได้เกิดขึ...

รัฐบาลอังกฤษออกมาตรการทางภาษีในการผลักดันนวัตกรรม

การวิจัยและพัฒนาทางนวัตกรรมถือเป็นหนึ่งแนวทางที่ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโต หลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับการผลักดันองค์กรให้ดำเนินไปในทิศทางดังกล่าว ประเทศอังกฤษก็เช่นกันที่ได้ออกนโยบายทางภาษีเพื่อรองรับบริษัทที่ริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1980 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ของประเทศอังกฤษเริ่มลดลง...

การแข่งขันสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในสหรัฐอเมริกาถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง

เมื่อแนวคิดเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ขยายออกไปยังทุกประเทศทั่วโลก ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเอง ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ทว่าก็ยังพบกับความจริงหลายประการที่ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเช่นกัน Boston Consulting Group (BCG) ได้ทำการสำรวจผู้บริหารระดับ...

เทคโนโลยี Blockchain ช่วยพลิกโฉมระบบการเงินทั่วโลก

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกภาคส่วนในเศรษฐกิจและสังคมจึงมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ภาคธุรกิจการเงินเองก็นำเอาเทคโนโลยีอย่าง “Blockchain” เข้ามาพัฒนาระบบการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกัน   เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร? ระบบในการเก็บธุรกร...

มหาวิทยาลัยกับการรับมือ 10 ทักษะที่จำเป็นเพื่ออนาคต

อนาคตที่กำลังจะมาถึงมีความเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งจะนำพาเทคโนโลยีต่างๆ มาพร้อมกัน มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ย่อมต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เรากำลังอยู่กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตที่ทุกคนจะมีติวเตอร์เป็นห...

20 ข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Gig Economy

หากพิจารณาถึงกระแสความก้าวหน้าของโลกปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับองค์กร และมีความเป็นอิสระกำลังได้รับความนิยมจากผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ “Gig Economy” จึงถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย ที่ไม่ว่าใครก็สามารถมีส่วนร่วมกับระบบเศรษฐกิจนี้ได้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมากกว่า 1 ใน 4 ของชาวสหรัฐฯ ประกอบอาชีพอิสระในระบบเศรษฐกิจแบบ Gig อย่างเป็นทางการแล...

ผู้นำยุคใหม่สร้างความเชื่อใจอย่างไร

หนึ่งในเรื่องสำคัญสำหรับการทำงานในองค์กรคือความสัมพันธ์ของผู้คน การสร้าง“ความเชื่อใจ” จึงมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักในการนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์กรที่มีความไว้เชื่อใจในผู้นำและพนักงาน จะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าองค์กรที่ไม่มีความเชื่อใจกัน เมื่อนึกถึงการสร้างความเชื่อใจ ในหลาย ๆ องค์กรท...

ความร่วมมือที่ดีของภาคธุรกิจและการศึกษา

ในปัจจุบันการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานของภาคธุรกิจมักมองหาบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษาจึงเป็นการช่วยส่งเสริมกันและกันทั้งในแง่ของการสร้างบุคลากรในการทำงาน และการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาอีกด้วย การให้ความร่วมมือแล...

อินเดียเรียกร้อง “เพิ่มภาษีถ่านหิน” เข้ากองทุนเพื่อรับมือภาวะโลกร้อน

  Prakash Javadekar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศอินเดียเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วควรเพิ่มภาษีในการผลิตถ่านหิน ที่จะช่วยเพิ่มเงินกองทุนหนึ่งแสนล้านดอลล่าร์ต่อปี สำหรับนำไปช่วยประเทศที่ยากจนรับมือกับกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ข้อตกลงด้านการเงินกองทุนเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของการเจรจาสถานการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศปารีสเมื่อเดือ...

NIKE มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ปัจจุบันความท้าทายทางธุรกิจไม่ใช่เพียงการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด แต่สิ่งที่เป็นความท้าทายสูงสุดคือการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ แบรนด์ชุดกีฬายักษ์ใหญ่ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนทางธุรกิจล่าสุด ด้วยเป้าหมายที่ความท้าทายอย่างยิ่งใน 10 ปีข้างหน้า ในฐานะที่ไนกี้เป็นแบรนด์ชุดกีฬาที่สนับสนุนนักกีฬาชื่อดังระดับโลก ไม่เฉพาะความมุ่งมั่นที่จะบรรลุ...

Google เผยความลับในการบริหารจัดการคน

เป็นระยะเวลา 6 ปี แล้วที่ กูเกิ้ลได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ดีที่สุดและมีผู้อยากเข้าร่วมงานด้วย ซึ่งที่ผ่านมากูเกิ้ลได้รับการยอมรับทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ในฐานะนายจ้างที่ยอดเยี่ยม ในปี 2015 Laszlo Bock รองประธานอาวุโสด้านการบริหารบุคลากรของกูเกิ้ล ได้กล่าวไว้ในงาน Wharton People Analytics Conference ถึงประเด็นที่หล...

10 ทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุค Industry 4.0

จากรายงานของ World Economic Forum หัวข้อ “The Future of Jobs” แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า  โดยในปี  2020 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เกิดการต่อยอดการพัฒนาที่ผสมผสานเทคโนโลยีในหลายด้านเข้าด้วยกัน ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เราจะ...

จะเกิดอะไรขึ้น หากผู้หญิงได้เป็นผู้นำระดับสูง

นับถอยหลังอีกเพียง 2 เดือนเท่านั้น เราจะทราบว่าใครจะขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาคนใหม่  ซึ่งในปี 2016 นี้  ถือว่าเป็นปีที่ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนางฮิลลารี คลินตันได้ก้าวขึ้นมา เป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ด้วย ในโลกออนไลน์ได้มีการพูดคุยและวิเคราะห์กันหลายมุมมอง …  “อะไรคือนัยสำคัญที่แท้จริงของการเลือ...

สร้าง “เมืองลอยน้าแห่งอนาคต” จาก ‘ขยะพลาสติก’ ด้วยเทคนิค 3D-Printed

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้น ช่วงนี้เราได้พบเจอค่อนข้างบ่อย ไม่ว่าจะเป็น สภาพลมฟ้าอากาศผิดฤดู ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ อากาศร้อนผิดปกต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ และพาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี ตามหลัก 3 R คือ...
1 2 3 4 5 6 7