Productivity Scanning

‘360° Virtual Reality’ ที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเคยรู้ในสื่อวีดิโอ

เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เป็นนวัตกรรมที่นำหลากหลายเทคโนโลยีมาใช้งานร่วมกันเพื่อการจำลองและนำเสนอภาพที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเสมือนอยู่ในสภาวะแวดล้อมจริงของภาพนั้นมากที่สุด และยังสามารถบังคับมุมมองของภาพได้เอง โดยสามารถเห็นได้รอบถึง 360° ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เว็บไซต์ hongkiat.com ได้เขียนถึงสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ...

Eco – Products ความยั่งยืนของอนาคต

มีการคาดการณ์จากนักวิทยา ศาสตร์เกี่ยวกับวิกฤติการณ์จากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่า อุณหภูมิของโลก ที่จะเพิ่มขึ้น คือ 4.5 องศาเซลเซียส ในปี 2100 หากยังมีการดำเนิน “ธุรกิจแบบเดิม ๆ ซึ่งตัวเลขนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า “หายนะ” หรือ Tipping Point ก่อ ให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติครั้งใหญ่แก่โลกและตัวการสำคัญในการเพิ่มอุณหภูมิโลกครั้งนี้คือ ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในประเทศจีน และประเทศกำลังพัฒนา . . .

ประโยชน์ของการเปลี่ยนมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

            การเปลี่ยนมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ดีอย่างไร?                                 จากผลการศึกษาของการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ที่จะช่วยสร้างประโยชน์และความยั่งยืนแก่องค์กร โดยเว็บไซต์ environmentalleader.com ได้เขียนถึงบทความเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้ ระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) เ...

อะไรคือ 5G

เรื่องราวของเทคโนโลยี 5G วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของโลกก้าวไปอย่างรวดเร็ว สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน แต่หลายท่านอาจยังสงสัยอยู่ว่า ที่พูดถึง 3G, 4G, 5G.. ที่จริงแล้วมันคืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร มีข้อดีอะไรบ้าง แล้วผู้ใช้งานอย่างเราจำเป็นเพียงใดที่ต้องตามเทคโนโลยีให้ทัน cnn.com ได้เขียนถึงเรื่องราวของ 5G เอาไว้ว่า เพียงแค่ห้าปีหลัง...

10 ประเทศที่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมากที่สุดในโลก

Saadia Zahidi ได้เขียนถึงผลการศึกษาด้านความเสมอภาคระหว่างเพศชายและหญิงมากที่สุดในโลก 10 อันดับจากรายงานสถิติดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ ประจำปี 2015 (Global Gender Gap Report 2015) ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum สำรวจความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชายใน 145 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศไอซ์แลนด์และกลุ่มประเทศนอร์ดิกยังคงติดอันดับ TOP 10          ...

มองสิ่งแวดล้อมในปี 2030

จากสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมบนโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย อัคคีภัยที่เกิดจากความแห้งแล้ง หรือสภาวะอากาศเป็นพิษ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก หากองค์กรภาคส่วนต่างๆ ต้องการให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทั้งเศรษฐกิจ สังคม...

เศรษฐกิจจีนในอนาคตจะเป็นอย่างไร แล้วชนชั้นกลางในประเทศจีนคือใคร

จีนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายอย่างมากทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้น การที่จะบอกว่ากลุ่มชนชั้นกลางคือใครและจะเติบโตไปในทิศทางใด จึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา ซึ่งบทความจากเว็บไซต์ World Economic Forum โดย Linette Lopez เขียนเอาไว้ว่า... เมื่อหลายปีที่ผ่านมา บริษัทข้ามชาติต่างคาดหวังจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกล...

‘9 เทคโนโลยีนาซ่า’ จากภาพยนตร์ ‘The Martian’ เรื่องที่ดูไกลตัว แต่มาจากชีวิตจริง!

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สิ่งที่เคยคิดว่าไกลตัวก็ใกล้เข้ามาจนเกือบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ใครๆ ก็สัมผัสได้ เช่น เมื่ออุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Industrial 4.0 หุ่นยนต์ก็จะเข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตมากขึ้น หรือแม้แต่เรื่องราวระหว่างมนุษย์และดาวอังคารเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย หากเป็นเมื่อก่อนหลายๆ คนอาจรู้สึกว่าเทค...

กฎหมายฝรั่งเศสห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตทิ้งอาหารเหลือ…จริงหรือ?

แต่ละประเทศในโลกมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของกฎหมาย เว็บไซต์ theguardian.com ได้เล่าถึงประเทศฝรั่งเศสที่ออกกฎหมายห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตทิ้งอาหารเหลือ... เรื่องราวเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ แล้วชาวฝรั่งเศสจะมีทางออกสำหรับเรื่องนี้อย่างไร... ฝรั่งเศสนับเป็นชาติแรกในโ...

ปรากฏการณ์เอลนีโญ่อาจนำไปสู่ภาวะการขาดแคลนข้าวในอนาคต

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้น หนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างผลกระทบให้แก่โลกของเรานั่นก็คือ ‘ปรากฏการณ์เอลนีโญ่’ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก โดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบให้บริเวณชายฝั่งขาดธาตุอาหารสำหรับปลาและนกทะเล ชาวประมงจึงขาดรายได้ อีกทั้งทำให้ฝนตกหนักในตอนเหนือของท...

‘เฮอร์ชีย์’ เปิดช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย ‘SmartLabel’

Image credit: The Hershey Company ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชน และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างในกรณีของ ‘เฮอร์ชีย์’  ผู้ผลิตช็อคโกแลตชื่อดังในสหรัฐ ที่ในปี 2016 นี้ ผู้บริโภคในสหรัฐจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่พวกเขาซื้อได้มากยิ่งขึ้น มาตรฐานให...

ฤาสงครามโลกครั้งที่ 3 ใกล้ปะทุ?

สถานการณ์โลกในขณะนี้ นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนแทบไม่อาจกระพริบตา ภูมิภาคที่สถานการณ์การสู้รบ (battle) รุนแรงและถูกเฝ้ามองจากประเทศต่างๆ คือ ตะวันออกกลาง หรือกลุ่มประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันมากที่สุดในโลกนั่นเอง และนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าจะนำไปสู่การสู้รบระดับสงคราม (War) เช่นสองครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ MOHAMMED MUK...

10 แนวโน้มเทคโนโลยีระดับกลยุทธ์ในปี 2016 ของ Gartner

นิตยสารออนไลน์ forbes โดย Peter High ได้เขียนถึงงาน ‘Gartner Symposium/ITxpo2015’ ในออร์แลนโด เมื่อปลายปี 2015 ที่ผ่านมา ซึ่ง Gartner ได้ระบุประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับ "10 แนวโน้มเทคโนโลยีระดับกลยุทธ์ในปี 2016" ซึ่งมุ่งเน้น Internet of Things (IoT) และอุปกรณ์อัจฉริยะ ที่สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างชาญฉลาดและมีประโยชน์มากขึ้น ผ่านวิวัฒนา...

‘เศรษฐกิจเกาหลีใต้’ จะประสบชะตากรรมร่วมกับ ‘เศรษฐกิจญี่ปุ่น’ หรือไม่?

เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีสถานะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆ ประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีจะกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา ส่วนประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจและทำให้มีพันธมิตรมากขึ้น หากมองถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียคงหนีไม่พ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่มีธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง นั่นอาจหมายถึงการเจ...

‘ผู้หญิงเอเชีย’ บริหารการเงินได้ดีกว่า ‘ผู้หญิงในอเมริกา’

ในยุคสมัยแห่งความก้าวหน้าผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากผู้หญิงได้รับการศึกษามากขึ้น มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน รวมไปถึงมีอิสระในการดำรงชีวิตมากกว่าแต่ก่อน จากเว็บไซต์ Harvard Business Review.org ได้มีการศึกษาถึงการบริหารการเงินของผู้หญิงยุคใหม่ในเอเชียและอเมริกา ที่แม้ว่าในทั่วโลก คนร่ำรวยจะไม่ใช่คนรุ่นก่อนๆ อีกต่อไป แต่จ...
1 3 4 5 6 7