Productivity Scanning

การปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กรเท่านั้น แต่นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กรที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ทั้งนี้ เว็บไซต์ capgemini.com ได้เผยแพร่ผลการศึกษาแนวทางการปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) ที่ศึกษา...

Carbon Footprint กับการเลือกสายการบินในสหรัฐอเมริกา

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากผลกระทบนี้ ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้ว...

‘การแบ่งปัน’ รูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต

image: https://www.thefinancialist.com/sharing-is-the-new-buying/ หนึ่งใน Megatrend ที่กำลังมานั่นคือ “ธุรกิจแบ่งปัน” หรือ “Sharing Economy” ที่เป็นการ "แบ่งปัน" ทรัพยากรซึ่งกันและกัน เนื่องจากโลกมีทรัพยากรจำกัด แต่มนุษย์มีความต้องการไม่จำกัด จึงทำให้แนวคิดการบริโภคทรัพยากรด้วยกัน (Collaborative Consumption) เกิดขึ้น โดยเป็นวิธีการจัดการทรัพยาก...

Internet of Things เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างไร

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ “คลื่นยักษ์สึนามิสีเงินยวง” (silver tsunami) หรือ “ภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ซึ่งผลจากเข้าสู่ภาวะดังกล่าวคือ วัยแรงงานต้องรับภาระมากขึ้นในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ  ซึ่ง David Glance เขียนบทความในเว็บไซต์ World Economic Forum ถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้สูงอายุด้วย Inte...

ความสัมพันธ์จีน-อังกฤษ ลดระยะห่าง จีน-ตะวันตก

จากเดิมความสำเร็จที่เคยทำได้เพียงลำพัง ในปัจจุบันอาจใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วเพราะบริบทบนโลกได้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อน ดังนั้นหากจะให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีศักยภาพ คงหนีไม่พ้นการสร้างเครือข่ายที่มีจุดหมายเดียวกันเพื่อหาแนวทางร่วมกันที่จะไปให้ถึงความสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศมหาอำนาจอย่าง “สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงทศวรรษที่ 50 จีนมีจ...

Climate Change ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลกที่ต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างผลกระทบต่อมนุษย์ แต่ยังมีผลไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ ถ้า ไม่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลถึงการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วย เว็บไซต์ EPA (United States Environmental Protection Agency) ได้เขียนบทความถึงสภาพภ...

เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาด้วยธุรกิจด้านการเงินแบบดิจิทัล

รูปแบบการทำธุรกรรมการเงินของโลกปัจจุบันเปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อน จากเดิมที่ต้องรอธนาคารเปิดให้บริการจึงจะสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ กลายเป็นผู้ใช้บริการสามารถดำเนินธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามาบริหารจัดการการดำเนินงานของภาคธุรกิจให้สะดวกสบายขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการมีการตัดสินใจได้ดีและรวดเร็วขึ้น ตลอดจน...

ผู้จัดการยุคดิจิทัล

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมือง ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท นั่นคือ เทคโนโลยี ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบทบาทการทำงานของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ดังเช่นในบทความนี้ Walter McFarland ได้เล่าถึงตำแหน่ง “ผู้จัดการในยุคดิจิทัล” เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของผู้จัดการยุคใหม่ว่าจะมีวิถีการดำเนินการเหมือนหรือแตกต่า...

PricewaterhouseCoopers Public Sector Practice (PwC PSP) องค์กรด้านการให้บริการที่ได้รับรางวัล BNQA ปี ค.ศ. 2014

Photo courtesy of PricewaterhouseCoopers Public Sector Practice.   จากที่เคยได้เขียนถึงองค์กรแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัล Baldrige National Quality Award ปี 2014 ที่นำมาจากบทความของ NIST.org ไปบ้างแล้ว สำหรับบทความนี้ผู้เขียนจะมากล่าวถึงองค์กรที่ได้รับรางวัล BNQA ปี ค.ศ.2014 ประเภทองค์กรด้านการให้บริการกันบ้าง นั่นคือ.. Pricewaterhouse...

ภัยพิบัติพลาสติกในมหาสมุทร

ใครจะคิดว่าขยะเพียงหนึ่งชิ้นที่ทิ้งลงทะเล จะกลายเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโลก! แต่อย่าลืมว่า 1 คน 1 ชิ้นก็เป็นสาเหตุของภัยดังกล่าวได้ อย่างที่  Dr Mae-Wan Ho ได้เขียนถึงภัยพิบัติพลาสติกในมหาสมุทรไว้ในเว็บไซต์ theecologist.org ว่า “ในปี 2015 มีแนวโน้มว่าโลกจะมีพลาสติก 3.3 หมื่นล้านตัน และมันจะกลายเป็นขยะในทะเล ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษแ...

Internet of Things กับการปฏิวัติด้านการดูแลสุขภาพ

ในยุคอุตสาหกรรม4.0 คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ไม่รู้จักคำว่า “Internet of Things” หรือ “IoT” และเมื่อเราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว หลายคนอาจยังสงสัยว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่ง Jamie Carter ได้เขียนถึงเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในด้านการดูแลสุขภาพของประชากร ในในเว็บไซต์ techradar.com ดังนี้ คนที่เคยไปใช้บริการในโรงพยาบาลต่างทราบดีถึงเวลาที่...

Hill Country Memorial (HCM) : องค์กรด้านสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล BNQA ปี 2014

Photo courtesy of Hill Country Memorial องค์กรไม่แสวงหากำไรในภาคสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล BNQA ปี 2014 ที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่ง วันนี้ผู้เขียนนำบทความดีๆ มาจาก NIST.org เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาว่าเพราะเหตุใด Hill Country Memorial (HCM) จึงเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ Hill Country Memorial (HCM) องค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นโรงพย...

พลังแห่งความทัดเทียม: โลกจะรวยกว่านี้ถ้าผู้หญิงหันมาทำงานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น

เว็บไซต์ economist.com ได้เขียนบทความเกี่ยวกับพลังแห่งความทัดเทียมทางเพศ ที่ปัจจุบันเพศหญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานนอกบ้านมากขึ้น อันมีส่วนช่วงสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้ยกตัวอย่างชีวิตของ ‘JOAN RIVERS’ นักแสดงตลก ผู้ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อน  ที่ไม่ยอมปล่อยให้งานบ้านเข้ามากีดขวางเส้นทางอาชีพงานโชว์ของเธอ “ฉันเกลียดงานบ้าน”  เธอกล่าว  “คุ...

ระยะทางมีผลกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร

ปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยี ทำให้คนไกลติดต่อคนใกล้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสะดวก และรวดเร็วด้วย แม้ว่าปัจจุบันการติดต่อสื่อสารจะสะดวกขึ้น แต่ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่มีผลกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังที่ Eleonora Patacchini ได้เขียนงานวิจัยใน World Economic Forum เรื่องระยะทางมีผลกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หลายคนกล่าวไว้ว่า การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเ...

Transfield Services กรณีศึกษา ‘Creating a Process Framework’ จาก APQC

American Productivity and Quality Center หรือ APQC ได้เขียนถึงการสร้างกรอบมาตรฐานจากกรณีศึกษาของ ‘Transfield Services’ องค์กรที่ให้บริการด้านปฏิบัติการ ก่อสร้าง และบำรุงรักษา เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน และการป้องกันทั่วโลก ตลอดจนการให้บริการด้านการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มสินทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งบทความนี้จะเล่า...
1 4 5 6 7