ลงทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่ง

ลงทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับอุตสาหกรรม 4.0

ฐานข้อมูลที่ปรึกษาเฉพาะด้านสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Expert) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการยกระดับองค์กรตนเองไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 สามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำที่ตรงกับความต้องการขององค์กร