สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATES

previous arrow
next arrow
Slider

SUPPORT PROJECTS

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
วันที่รับสมัคร
รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
วันที่รับสมัคร
กิจกรรม “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ
วันที่รับสมัคร
ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (THEMATIC INNOVATION GRANT) ปี 2565 สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต
วันที่รับสมัคร
กิจกรรม OPEN INNOVATION “PITCHING CONCEPT IDEA ภาคใต้”
วันที่รับสมัคร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่รับสมัคร
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ
วันที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครแล้ว .. “กิจกรรมเสริมจุดแข็งแปลงประสบการณ์ผ่านโมเดลธุรกิจ
วันที่รับสมัคร
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2019

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2020

 

ที่มา: SETSMART 2020