สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATES

previous arrow
next arrow
Slider

SUPPORT PROJECTS

โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 เม.ย.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564 (Youth Startup Fund
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
วันที่รับสมัคร ภายในวันที่ 19 เมษายน
สัมมนาวิชาการ งาน Subcon Thailand 2021 เรื่อง Introduction To ISO 12100:2010 Safety
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สัมมนา Power Of Robotics & Automation to Drive New Normal Era
สถาบันไทย-เยอรมัน
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
สถาบันไทย-เยอรมัน
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2018

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2019

ที่มา: SETSMART 2019