สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATES

Slider

SUPPORT PROJECTS

โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รุ่นที่ 19
สถาบันไทย-เยอรมัน
วันที่รับสมัคร วันนี้ - 8 พ.ค. 67
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับการสนับสนุนเพื่อนำ 8 นวัตกรรมพร้อมขยายผลไปแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่รับสมัคร วันนี้ - 8 มี.ค. 67
การขอรับทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม (MANDATORY INNOVATION)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่รับสมัคร วันนี้ - 31 มี.ค. 67
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค ปี 2021

 

ที่มา: LFS,NESDB

 

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2021

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2022

 

ที่มา: SETSMART 2022