สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATED

ความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้นแล้วจริงหรือ?
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดิจิทัล
วางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสีย
อนาคตอุตสาหกรรมไทยภายใต้ความเสี่ยง
วัฒนธรรมองค์กร แรงเสริมสำคัญความสำเร็จองค์กร
KTC ปลดล็อกปัญหาด้าน Service ด้วยเทคนิค “Six Sigma”
ภาคการผลิตพิชิตปัญหาด้านกระบวนการด้วย Six Sigma
การวัดผลิตภาพของ Collaborative Robot
Digital literacy ทักษะพื้นฐานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอนาคต
previous arrow
next arrow
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2017

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2018

ที่มา: SETSMART 2018