สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATES

Slider

SUPPORT PROJECTS

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
สวทช.
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม
ไอแทป สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนา
สวทช.
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม “การประชุมสมัชชา
สวทช.
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สินเชื่อเพื่อนวัตกรรมสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุนผู้ประกอบการได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมจาก
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่รับสมัคร ภายใน 31 ก.ค. 63
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ให้คำปรึกษาเชิงลึก
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญอบรมออนไลน์หลักสูตรการปฏิรูปผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
สถาบันพลาสติก
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค.
ฟรี…สนับสนุนเอสเอ็มอีต่อยอดธุรกิจครบวงจร
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
วันที่รับสมัคร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปีงบประมาณ
สถาบันไทย-เยอรมัน
วันที่รับสมัคร รตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.ค.
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นพนักงาน
สถาบันไทย-เยอรมัน
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.ค.
สัมมนาฟรี “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย
สถาบันไทย-เยอรมัน
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2017

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2018

ที่มา: SETSMART 2018