สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATES

previous arrow
next arrow
Slider

SUPPORT PROJECTS

โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Lorom Local to Global (YELG)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
วันที่รับสมัคร ถึง 20 ส.ค. 64
เรียนเชิญสัมมนาวิชาการ งาน Subcon Thailand 2021 เรื่อง Introduction To ISO 12100:2010
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญเข้าร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
สถาบันไทย-เยอรมัน
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
วันที่รับสมัคร วันนี้ถึง 30 ก.ค. 64
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2019

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2019

ที่มา: SETSMART 2019