สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATES

previous arrow
next arrow
Slider

SUPPORT PROJECTS

ฟรี…สนับสนุนเอสเอ็มอีต่อยอดธุรกิจครบวงจร
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
วันที่รับสมัคร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
สัมมนาฟรี “การวัด GD&T ในชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย
สถาบันไทย-เยอรมัน
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้าน
สถาบันไทย-เยอรมัน
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วันที่รับสมัคร ภายใน 15 สิงหาคม 2563
“BORN TO BRAND SERIES” ซ่อมสร้างเสริมแบรนด์ให้คมชัด
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2018

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2018

ที่มา: SETSMART 2018