สถานการณ์ด้านต่าง ๆ

องค์ความรู้ด้านผลิตภาพ

ตัวชี้วัดด้านผลิตภาพ

การประเมินตนเอง

การสนับสนุนจากภาครัฐ

อุตสาหกรรม 4.0

Slider

LATEST UPDATES

previous arrow
next arrow
Slider

SUPPORT PROJECTS

ขอเชิญอบรม E-Learning หลักสูตรการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Total Productive Maintenance in Industry 4.0
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าว สับปะรด และกระเทียม
สถาบันอาหาร
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม
หลักสูตร “Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์”
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 24
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่รับสมัคร วันนี้ - 18 พ.ย. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภพกรบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี Lean IoT
สถาบันไทย-ยอรมัน ร่วมกับ
วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Slider

ผลิตภาพแรงงานรายประเทศ

ที่มา: IMD

< /div>

ผลิตภาพแรงงานรายภูมิภาค

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพแรงงานรายสาขาอุตสาหกรรม ปี 2018

ที่มา: LFS,NESDB

ผลิตภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลท.ปี 2019

ที่มา: SETSMART 2019