Digital Transformation ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงด้านดิจิทัล (Disruptive Technology) ส่งผลให้องค์กรต่างต้องปรับตัวและเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าจากการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) โดยยังคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขันและได้รับผลการดำเนินการที่ดี บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร

Adaptive Productivity for the Factory of the Future : โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต – รู้ รับ ปรับตัว EP.2

แม้ว่าปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Tools) ต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการทำงานกันอย่างมาก แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เครื่องมือ ที่เคยใช้ได้ดีนั้นยังคงตอบโจทย์การทำงานหรือรองรับการต่อยอดเพื่อพัฒนาโรงงานในอนาคต

Adaptive Productivity for the Factory of the Future : โรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต – รู้ รับ ปรับตัว EP.1

แม้ว่าปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Tools) ต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการทำงานกันอย่างมาก แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เครื่องมือ ที่เคยใช้ได้ดีนั้นยังคงตอบโจทย์การทำงานหรือรองรับการต่อยอดเพื่อพัฒนาโรงงานในอนาคต

Modern Workforce Trends : ส่องเทรนด์การทำงานที่น่าจับตาในอนาคต EP.2

วิถีชีวิตใหม่ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของคนทำงานในยุคนี้อย่างไร คือสิ่งที่องค์กรจะต้องจับตามอง เพราะการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ “คน” ก็ยังคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทบทวนและปรับกลยุทธ์ด้าน HR กันอีกครั้ง ให้สอดรับกับกระแสโลกและเทรนด์การทำงานในอนาคต

Modern Workforce Trends : ส่องเทรนด์การทำงานที่น่าจับตาในอนาคต EP.1

วิถีชีวิตใหม่ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของคนทำงานในยุคนี้อย่างไร คือสิ่งที่องค์กรจะต้องจับตามอง เพราะการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ “คน” ก็ยังคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ถึงเวลาที่เราจะต้องมาทบทวนและปรับกลยุทธ์ด้าน HR กันอีกครั้ง ให้สอดรับกับกระแสโลกและเทรนด์การทำงานในอนาคต

ปรับ เพิ่ม สร้าง Productivity เพื่อโอกาสและทางรอดที่ยั่งยืนของธุรกิจ SMEs EP.2

การปรับปรุงและออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายสำคัญของการจัดการกระบวนการ เพื่อเชื่อมโยงลำดับความสำคัญของการส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในกระบวนการ ได้แก่ ระยะเวลา คน และปริมาณงาน

ปรับ เพิ่ม สร้าง Productivity เพื่อโอกาสและทางรอดที่ยั่งยืนของธุรกิจ SMEs EP.1

การปรับปรุงและออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีส่วนสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายสำคัญของการจัดการกระบวนการ เพื่อเชื่อมโยงลำดับความสำคัญของการส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในกระบวนการ ได้แก่ ระยะเวลา คน และปริมาณงาน

Unleashing Data Visualization: เปิดภาพข้อมูลอย่างเหนือชั้น ปลุกปั้นโอกาสทางธุรกิจ EP.2

มาร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ Data Visualization และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลง่ายดายมากขึ้น รวมถึงแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลที่มากและซับซ้อน ให้ออกมาเป็นภาพที่เข้าใจง่าย

Unleashing Data Visualization: เปิดภาพข้อมูลอย่างเหนือชั้น ปลุกปั้นโอกาสทางธุรกิจ EP.1

มาร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ Data Visualization และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลง่ายดายมากขึ้น รวมถึงแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลที่มากและซับซ้อน ให้ออกมาเป็นภาพที่เข้าใจง่าย

Practical IIoT Showcase : แกะกล่องการประยุกต์ใช้ IIOT กับ OEE ตัวชี้วัดการผลิตยุคใหม่ EP.2

IIOT – Industrial Internet of Things ถือว่าเป็นเรือธงที่จะนำพาอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ Smart Factory เมื่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาความสามารถให้มาใช้สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เสมือนการเติมช่องว่างที่ขาดหายไประหว่างระบบ Analog กับ Digital
มาร่วมแกะกล่องความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ IIOT ที่จะเข้ามามีบทบาทในการยกระดับผลิตภาพของกระบวนการผลิต และตัวอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพการวัด OEE (Overall Equipment Effectiveness) ด้วย Solutions ของ IIOT

1 2