เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุน(Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทย ปีที่2

เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในลักษณะการร่วมทุนแก่ผู้ประกอบการภาคการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ แต่ขาดโอกาสในการเพิ่มทุน ให้มีศักยภาพในการยกระดับการเติบโตอย่างมั่นคง

Thai SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ MSME ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่าน THAI SME-GP ตอกย้ำ!!! รัฐพร้อมซื้อ MSME…พร้อมขาย
พร้อมร่วมกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ให้ครบ ปรับแนวทาง สร้างแนวคิด เพื่อพิชิตตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

“SME ACADEMY 365 หลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนา MSME ไทยให้มีคุณภาพ”

!! ผู้ประกอบการ MSME พลาดไม่ได้ !!!

เรียนรู้ทุกเรื่องของ SME ได้ครบ จบในที่เดียว กับ SME ACADEMY 365 แพลตฟอร์มที่รวมทุกองค์ความรู้ หลักสูตรออนไลน์ด้านธุรกิจ แหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งปี เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจไทยมีคุณภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเข้ามาหาความรู้ได้ เข้าถึงได้ เข้าถึงง่าย ไม่ต้องรอ

SME ปัง ตังได้คืน

พื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน
ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบร่วมจ่าย (co-payment) จาก สสว. ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท

ปรึกษาทุกปัญหาโลจิสติกส์ “ฟรี” กับศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการและให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบของศูนย์ให้บริการเคลื่อนที่ไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศโดยรวบรวมผู้ให้บริการและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในสาขาต่างๆ มาให้บริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทยและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยอีกด้วย