การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล

รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างกำลังคนดิจิทัลให้รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับความต้องการประเทศ

กิจกรรม “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ทั้ง SMEs และ Startup อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565” เพื่อเข้าฟังการเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท จาก NIA

ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (THEMATIC INNOVATION GRANT) ปี 2565 สาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคต (FUTURE FOOD)

ทุนให้เปล่า (grant) แบบสมทบทุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้

กิจกรรม OPEN INNOVATION “PITCHING CONCEPT IDEA ภาคใต้”

เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup รับฟังการบรรยายและยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
พบกับ กิจกรรม “Pitching concept idea ภาคใต้”
ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
🗓 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.30 น.

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการในกระบวนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์
– เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้มีความเข้าใจและความพร้อมเพื่อรองรับการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล
– ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วนระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล
– พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมีการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน

เป้าหมายสถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 10 กิจการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรม ยุค 4.0

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรม ยุค 4.0
ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปี 2565​
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์ชลบุรี

สมัครด่วน รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น!

เปิดรับสมัครแล้ว .. “กิจกรรมเสริมจุดแข็งแปลงประสบการณ์ผ่านโมเดลธุรกิจ

ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมเสริมจุดแข็งแปลงประสบการณ์ผ่านโมเดลธุรกิจ” ภาคธุรกิจบริการ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม สปา เสริมความงาม บริการขนส่ง KOL ฯลฯ
คุณจะได้รับคำแนะนำตรงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมแกร่งธุรกิจและทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่นใจ ในด้านที่ต้องการเสริมแกร่ง
-ด้านนวัตกรรม
-ด้านการตลาด
-ด้านการจัดการองค์กร
-ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น
รับองค์ความรู้ ทักษะ แนวทางดำเนินธุรกิจ ปรับตัวสู่ทางรอด พร้อมฝ่าทุกสภาวะที่ผันผวน จากผู้เชี่ยวชาญ โดยการอบรม
ร่วมเป็นผู้ให้ ส่งต่อแรงบันดาลใจ ด้วยการเป็น “ต้นแบบโมเดลธุรกิจในภาคบริการ ที่จุดประกายความสำเร็จ”

คัดเลือกเพียง 20 กิจการเท่านั้น!!
เริ่มสมัครได้แล้ววันนี้ – 31 มกราคม 2565นี้