Productivity Scanning

มุมมองผลิตภาพของไทยจากรายงาน IMD Competitive Yearbook 2023

มุมมองผลิตภาพของไทย จากรายงาน IMD Competitive Yearbook 2023   การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD ปี 2566 ประเทศไทยของเราขยับขึ้น 3 อันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 30 จากจำนวน 64 ประเทศทั่วโลกหรืออยู่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 46.87 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย   ตัวชี้วัดที่มีการปรับปรุงดีขึ้น 5 อันดับแรก คือ  อัตราการเติบโตของกา...

Innovation Management
มิติใหม่ของการจัดการ

Innovation Management มิติใหม่ของการจัดการ โดย คุณจำลักษณ์  ขุนพลแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน Innovation  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ   เมื่อนึกถึงคำว่า “นวัตกรรม” หรือ Innovation กับความเข้าใจในนิยามและความหมายของแต่ละคน อาจจะแตกต่างหลากหลายกันไป แม้แต่หนังสือต่างประเทศมากมายก็อธิบายได้ไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นยังมีการแบ่งประเภทของนวัตกรรมแยกย่...

Work From Home
กับ Digital Transformation

Work From Home กับ Digital Transformation โดย กฤชชัย อนรรฆมณี Lean and Productivity Consultant / Trainer ในยุค COVID-19 และ นโยบายรัฐให้คนในสังคมอยู่บ้าน Work from home กลายเป็น ทิศทางการปรับตัวครั้งใหญ่ ทั้งองค์กรที่มีแผนแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่ม และ องค์กรที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนแต่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อม ความจริงการทำงานจาก ที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก...

คุณภาพ คุณค่า ของผู้สูงอายุ :
มิติของการมีสุขภาพดี

คุณภาพ คุณค่า ของผู้สูงอายุ : มิติของการมีสุขภาพดี โดย อาจารย์ชัยทวี  เสนะวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสและวิทยากรผู้ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรชั้นนำ   ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า  ประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยปัจจุบ...

นวัตกรรมอาหารในอนาคต

  อาหารเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ คนเราต้องการอาหารทุกวัน เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายในวัยเด็ก และใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในวัยผู้ใหญ่ จากการเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2030 และ 2050 จะมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง 8.5 และ 9.3 ล้านคนตามลำดับ ซึ่งจ...

AI ผู้ช่วยใหม่ในการทำ Customer Segmentation

  ในยุคที่ลูกค้ามีทางเลือกมากมาย การแข่งขันกันในโลกธุรกิจทั้งทาง และ ทวีความดุเดือดและซับซ้อนยิ่งขึ้น หรือการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง กลายเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจที่จะทำให้องค์กรเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้ากำลังต้องการอย่างแท้จริงหรือแก้ไขปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด...

Personal Data แหล่งทำเงินของคนยุคดิจิทัล

  ถึงตอนนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดและถีบตัวเองขึ้นมาเทียบเท่ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ภายในเวลาไม่กี่ปีส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลหรือ Big Data เป็นอาวุธคู่กายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับพฤติกรรมลูกค้า การค้นหาส่วนแบ่งตลาดใหม่ๆ การอ่านใจคู่แข่ง การวางจุดขายของต...

Lifelong Learning ใช้ต่อกรกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruption

  สถานการณ์แรงงานโลกกำลังปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แรงงานซึ่งเป็นที่ต้องการในโลกอนาคตจำเป็นต้องเป็น “แรงงานทักษะสูง” รองรับการทำงานที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีได้ ส่งผลให้ภาวะการจ้างงานนั้นเปลี่ยนแปลงไป หลายภาคธุรกิจต้องการบุคลากรที่มีความรู้มีทักษะแบบใหม่เข้าทำงาน แต่ก็ประสบปัญหาในการหาแรงงานที่มีทักษะที่ตรงกับ...

“Soft Skill” ทักษะจำเป็นสำหรับแรงงานในอนาคต

สถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนี้ กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ การเสริมสร้างทักษะอนาคตให้แก่บุคลากร เพื่อตอบรับการพัฒนาในยุคแห่งความผันผวน แต่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนทักษะด้าน Soft Skill ควบคู่ไปด้วยกัน เพราะถือเป็นอีกหนึ่งคำตอบแห่งการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้า ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนแรงงานมนุษย์หรือไม่...

ความยืดหยุ่น ทักษะแห่งอนาคต

  แม้ว่าสำหรับคน Gen B ความไม่แน่นอนของอนาคตเป็นความเที่ยงแท้อันเป็นปกติ แต่ก็ยังสามารถคาดการณ์ วางแผนปูทางไปสู่อนาคตได้ไม่ยากนัก ความถี่ของการพลิกผันยังไม่สูง จึงปรากฎว่าคนเจนนี้ส่วนหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ มีฐานะมั่นคงที่จะพึ่งพาตนเอง และกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพสูงมากพอสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์มาตอบสนองเฉพาะกลุ่มน...

โจทย์ใหม่ในการศึกษา

  ตั้งแต่ปี 2014 มาแล้วที่ Google ประกาศว่าการรับคนเข้าทำงาน เกรดหรือสถาบันไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ การปรับตัว ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา แนวโน้มของความต้องการทักษะมากกว่าปริญญาในตลาดแรงงานมีมากขึ้น ข้อมูลจากงานวิจัยของ The Bureau of Labor Statistics (BLS) ระบุว่าตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกาในอนาคตต้องกา...

รับมือ “อนาคต” บน “ความไม่แน่นอน” ด้วย “Strategic Foresight”

เราเห็นธุรกิจมากมายที่ล้มหายตายจากไปจากตลาดการแข่งขัน บางองค์กรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและการให้บริการ แล้วองค์กรจะสามารถทราบได้อย่างไรว่า จะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน องค์กรชั้นนำระดับโลกหลากหลายองค์กรได้หันมาศึกษาแนวทาง “Strategic Foresight”  หรือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ทฤษฎี  “Scenario Planning” หรือการวาดเหตุการณ์จำลองอนาคต เพ...

อาชีพที่สอง

อาชีพที่สอง   ถ้าคุณรู้มาว่าพนักงานบัญชีในบริษัท ทำอาชีพเสริมโดยทำคุกกี้ขายออนไลน์ ความคิดของคุณคืออะไร ขยันดี น่าชื่นชม พักผ่อนไม่พอ จะทำงานมีคุณภาพหรือเปล่า แอบเอาเวลางานไปขายคุกกี้บ้างหรือเปล่า ฯลฯ บทความจากงานวิจัยของ Henley Business School ประเทศอังกฤษ นำเสนอแนวโน้มใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น นั่นคือการทำอาชีพที่สองหรืออาชี...

ความรู้อยู่รอบตัว

  สังคมไทยเวลานี้มีหลายคนลุกขึ้นมาวิพากษ์ระบบการศึกษาไทยกันอย่างเอิกเกริกเลยทีเดียว นับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีความหวัง เพราะโลกธุรกิจและการทำงานในยุคดิจิทัลต้องการความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งระบบการศึกษาไทยไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้เลย ทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 คือค...

ก้าวข้ามหลุมพราง เผชิญหน้าความท้าทาย เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Internet of Things

อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมาพร้อมกันกับกระบวนการผลิตที่ “ยกระดับด้วยระบบอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อระหว่างกัน” มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมใหม่นั้นเกิดขึ้นได้คือ The Internet of Things (IoT) ที่เราทุกคนควรหันมาให้ความสำคัญและพัฒนาทักษะ หรือ Skills เพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว...
1 2 3 7