Environment

โลกร้อนส่งผลกระทบการจัดอับดับเมืองท่องเที่ยว

  เมืองท่องเที่ยวแถวหน้ากำลังอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะตกอันดับ เพราะไม่ว่าจะเป็นเมืองแถวหน้าหรือแถวหลัง ทุกเมืองก็เผชิญหน้ากับปัญหาโลกร้อนไม่ต่างกัน ถ้าถามถึงรายชื่อเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับต่อเนื่องมาจนคุ้นหู ก็จะปรากฏชื่อเมืองในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ข้ามมาที่แคนาดา และจบลงที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซ...

AT&T และ McDonald’s ปรับใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนในการตลาด

                            AT&T และ McDonald's ปรับใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนในการตลาด เมื่อสภาวะการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบันทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ  องค์กรจึงจำเป็นต้องมองหาแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกระแสความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังมองหา องค...

แบรนด์ดังระดับโลกพลิกโฉมวงการแฟชั่น เน้นใช้วัสดุที่ยั่งยืน วัสดุนวัตกรรมและวัสดุรีไซเคิล

แบรนด์ชั้นนำจากประเทศอังกฤษอย่าง Stella McCartney กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่พลิกโฉมวงการแฟชั่นด้วยการคำนึงถึงการบริโภคที่เกินความจำเป็นและของเสียหรือขยะที่เกิดขึ้นมากจนเกินไป เนื่องด้วยมองเห็นถึงปัญหาที่อาจตามมากับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสุขภาพและชีวิตของมนุษย์อีกด้วย ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Stella McCartney เป็นผู้สนับสนุนด้านแฟ...

จักรยานไฟฟ้ากำลังจะเปลี่ยนอนาคตของโลก

เมื่อทางเลือกในการเดินทางสำหรับยุคปัจจุบันมีมากขึ้น และอีกหนึ่งทางที่กำลังได้รับความนิยมคือ “การใช้จักรยาน” ซึ่งเป็นพาหนะที่เหมาะสมกับยุคที่ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างเช่น น้ำมัน กำลังขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง “Cycle tracks will abound in Utopia.” คำกล่าวนี้ของ H.G. Wells  อาจจะสั่นสะเทือนวงการของผู้ผลิตรถยนต์กันเลยทีเดียว เนื่องจากการรายงานการส...

NIKE มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ปัจจุบันความท้าทายทางธุรกิจไม่ใช่เพียงการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด แต่สิ่งที่เป็นความท้าทายสูงสุดคือการสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ แบรนด์ชุดกีฬายักษ์ใหญ่ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนทางธุรกิจล่าสุด ด้วยเป้าหมายที่ความท้าทายอย่างยิ่งใน 10 ปีข้างหน้า ในฐานะที่ไนกี้เป็นแบรนด์ชุดกีฬาที่สนับสนุนนักกีฬาชื่อดังระดับโลก ไม่เฉพาะความมุ่งมั่นที่จะบรรลุ...

สร้าง “เมืองลอยน้าแห่งอนาคต” จาก ‘ขยะพลาสติก’ ด้วยเทคนิค 3D-Printed

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้น ช่วงนี้เราได้พบเจอค่อนข้างบ่อย ไม่ว่าจะเป็น สภาพลมฟ้าอากาศผิดฤดู ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ อากาศร้อนผิดปกต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ และพาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี ตามหลัก 3 R คือ...

Eco – Products ความยั่งยืนของอนาคต

มีการคาดการณ์จากนักวิทยา ศาสตร์เกี่ยวกับวิกฤติการณ์จากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่า อุณหภูมิของโลก ที่จะเพิ่มขึ้น คือ 4.5 องศาเซลเซียส ในปี 2100 หากยังมีการดำเนิน “ธุรกิจแบบเดิม ๆ ซึ่งตัวเลขนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า “หายนะ” หรือ Tipping Point ก่อ ให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติครั้งใหญ่แก่โลกและตัวการสำคัญในการเพิ่มอุณหภูมิโลกครั้งนี้คือ ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในประเทศจีน และประเทศกำลังพัฒนา . . .

มองสิ่งแวดล้อมในปี 2030

จากสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมบนโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย อัคคีภัยที่เกิดจากความแห้งแล้ง หรือสภาวะอากาศเป็นพิษ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก หากองค์กรภาคส่วนต่างๆ ต้องการให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทั้งเศรษฐกิจ สังคม...

ปรากฏการณ์เอลนีโญ่อาจนำไปสู่ภาวะการขาดแคลนข้าวในอนาคต

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้น หนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญที่สร้างผลกระทบให้แก่โลกของเรานั่นก็คือ ‘ปรากฏการณ์เอลนีโญ่’ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก โดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบให้บริเวณชายฝั่งขาดธาตุอาหารสำหรับปลาและนกทะเล ชาวประมงจึงขาดรายได้ อีกทั้งทำให้ฝนตกหนักในตอนเหนือของท...

Carbon Footprint กับการเลือกสายการบินในสหรัฐอเมริกา

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จากผลกระทบนี้ ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้ว...

Climate Change ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของโลกที่ต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างผลกระทบต่อมนุษย์ แต่ยังมีผลไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ ถ้า ไม่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลถึงการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วย เว็บไซต์ EPA (United States Environmental Protection Agency) ได้เขียนบทความถึงสภาพภ...

ภัยพิบัติพลาสติกในมหาสมุทร

ใครจะคิดว่าขยะเพียงหนึ่งชิ้นที่ทิ้งลงทะเล จะกลายเป็นภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโลก! แต่อย่าลืมว่า 1 คน 1 ชิ้นก็เป็นสาเหตุของภัยดังกล่าวได้ อย่างที่  Dr Mae-Wan Ho ได้เขียนถึงภัยพิบัติพลาสติกในมหาสมุทรไว้ในเว็บไซต์ theecologist.org ว่า “ในปี 2015 มีแนวโน้มว่าโลกจะมีพลาสติก 3.3 หมื่นล้านตัน และมันจะกลายเป็นขยะในทะเล ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษแ...

แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อผลสำเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจก

Eco-business.com ได้เขียนบทความถึงแนวทางการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่ยากเกินความสามารถ หากทุกประเทศร่วมมือกัน นักวิจัยชาวยุโรปกำลังทำการค้นคว้าหาวิธีที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับความปลอดภัยที่เ...

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากปริมาณรถยนต์ดีเซลที่เพิ่มขึ้นในยุโรป

ในช่วงที่ผ่านมา รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลถูกจับตามอง อันเนื่องจากกรณีผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ Volksawagen ที่ในปี 2557 มียอดจำหน่ายเป็นอันดับสองของโลก รองจาก TOYOTA ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการผลตรวจสอบมลพิษ ที่ระบายออกจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ Type EA 189 ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากอาจถูกสอบสวนแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ชัดเจน ณ เวลานี้...