Technology

นวัตกรรมอาหารในอนาคต

  อาหารเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล และเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ คนเราต้องการอาหารทุกวัน เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายในวัยเด็ก และใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในวัยผู้ใหญ่ จากการเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2030 และ 2050 จะมีประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง 8.5 และ 9.3 ล้านคนตามลำดับ ซึ่งจ...

AI ผู้ช่วยใหม่ในการทำ Customer Segmentation

  ในยุคที่ลูกค้ามีทางเลือกมากมาย การแข่งขันกันในโลกธุรกิจทั้งทาง และ ทวีความดุเดือดและซับซ้อนยิ่งขึ้น หรือการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง กลายเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจที่จะทำให้องค์กรเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้ากำลังต้องการอย่างแท้จริงหรือแก้ไขปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด...

ก้าวข้ามหลุมพราง เผชิญหน้าความท้าทาย เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Internet of Things

อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมาพร้อมกันกับกระบวนการผลิตที่ “ยกระดับด้วยระบบอัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อระหว่างกัน” มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมใหม่นั้นเกิดขึ้นได้คือ The Internet of Things (IoT) ที่เราทุกคนควรหันมาให้ความสำคัญและพัฒนาทักษะ หรือ Skills เพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีดังกล่าว...

AI ที่เรารู้จัก

  เหมือนปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แม้แต่ Smart Phone ในปัจุบันยังมีฟังก์ชันกล้อง AI ที่สามารถจัดและออกแบบรูรับแสง ไอเอสโอ และความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมกับรูปที่เราถ่ายได้เองอัตโนมัติ ทำให้เริ่มเป็นห่วงกล้อง DSLR หรือ กล้อง Full Frame ที่ถือเป็นกล้องระดับเทพของตากล้องจะสูญพันธุ์เหมือนกับกล้อง...

คิดจะ “สร้าง” บุคลากรแห่งอนาคต เราต้อง “เสริม” ทักษะด้าน Internet of Things

เมื่อโลกหมุนไปข้างหน้าพร้อมกันกับความเปลี่ยนแปลง องค์กรต่าง ๆ ล้วนจำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าให้ทันกับความโลกาภิวัฒน์ดังกล่าว การขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ จึงต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันในหลากหลายองค์ประกอบ ทั้งด้าน Smart Industry Smart City และ Smart People .......

10 เทรนด์ที่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค

ในปัจจุบัน กลุ่มผู้บริโภคมักจะชื่นชอบความสะดวกสบายและทันสมัยของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ ตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงจะช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น มาดูกันว่าสำหรับปี 2018 นี้ กระแสใดที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคกันบ้าง ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีรายล้อมรอบ...

หมดยุคของการใช้รหัสผ่าน! ด้วยเทคโนโลยีสำคัญอย่าง Blockchain

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หรือ Disruptive Technologies เป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่ยุคธุรกิจแห่งอนาคต  เทคโนโลยีอย่าง “Blockchain” ก็เป็นกำลังสำคัญในการพลิกโฉมธุรกิจภาคการเงิน ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่โลกดิจิทัลมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักเทคโนโลยีส่วนใหญ่เชื่อว่า Blockchain สามารถที่จะปฏิวัติว...

เมื่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอาจถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์

                            งานบริการลูกค้าอาจถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ ปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ให้มีความสามารถทัดเทียมกับมนุษย์ จึงส่งผลกระทบต่ออาชีพและการงานของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ดังเช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าซึ่งอาจถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ มนุษย์จึงต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีดังกล...

บทบาทใหม่ของ Google Glass Enterprise ในภาคอุตสาหกรรม

หนึ่งในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ “Industry 4.0” อย่าง Virtual reality (VR) ได้ถูกพัฒนาและต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย ดังเช่น Google Glass ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกจากบริษัท Google ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรยักษ์ใหญ่กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวกระโดดไปสู่อนา...

บทบาทสำคัญของ Machine Vision ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Internet of Things ที่กำลังเป็นเทรนด์ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบไปยังองค์กรต่างๆ ให้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งเทคโนโลยีอย่าง Machine Vision ที่ทวีความสำคัญในยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้ด้วยเช่นกัน การจินตนาการถึงภาพในอนาคตที่ไม่มีการขัดข้องของเครื่องจักร ไม่มีเครื่อ...