Social

Work From Home
กับ Digital Transformation

Work From Home กับ Digital Transformation โดย กฤชชัย อนรรฆมณี Lean and Productivity Consultant / Trainer ในยุค COVID-19 และ นโยบายรัฐให้คนในสังคมอยู่บ้าน Work from home กลายเป็น ทิศทางการปรับตัวครั้งใหญ่ ทั้งองค์กรที่มีแผนแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่ม และ องค์กรที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนแต่ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อม ความจริงการทำงานจาก ที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก...

คุณภาพ คุณค่า ของผู้สูงอายุ :
มิติของการมีสุขภาพดี

คุณภาพ คุณค่า ของผู้สูงอายุ : มิติของการมีสุขภาพดี โดย อาจารย์ชัยทวี  เสนะวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสและวิทยากรผู้ออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรชั้นนำ   ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า  ประเทศไทย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยปัจจุบ...

Personal Data แหล่งทำเงินของคนยุคดิจิทัล

  ถึงตอนนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่แจ้งเกิดและถีบตัวเองขึ้นมาเทียบเท่ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ภายในเวลาไม่กี่ปีส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลหรือ Big Data เป็นอาวุธคู่กายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับพฤติกรรมลูกค้า การค้นหาส่วนแบ่งตลาดใหม่ๆ การอ่านใจคู่แข่ง การวางจุดขายของต...

Lifelong Learning ใช้ต่อกรกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruption

  สถานการณ์แรงงานโลกกำลังปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แรงงานซึ่งเป็นที่ต้องการในโลกอนาคตจำเป็นต้องเป็น “แรงงานทักษะสูง” รองรับการทำงานที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีได้ ส่งผลให้ภาวะการจ้างงานนั้นเปลี่ยนแปลงไป หลายภาคธุรกิจต้องการบุคลากรที่มีความรู้มีทักษะแบบใหม่เข้าทำงาน แต่ก็ประสบปัญหาในการหาแรงงานที่มีทักษะที่ตรงกับ...

“Soft Skill” ทักษะจำเป็นสำหรับแรงงานในอนาคต

สถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปนี้ กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ การเสริมสร้างทักษะอนาคตให้แก่บุคลากร เพื่อตอบรับการพัฒนาในยุคแห่งความผันผวน แต่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนทักษะด้าน Soft Skill ควบคู่ไปด้วยกัน เพราะถือเป็นอีกหนึ่งคำตอบแห่งการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในภายภาคหน้า ในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนแรงงานมนุษย์หรือไม่...

ความยืดหยุ่น ทักษะแห่งอนาคต

  แม้ว่าสำหรับคน Gen B ความไม่แน่นอนของอนาคตเป็นความเที่ยงแท้อันเป็นปกติ แต่ก็ยังสามารถคาดการณ์ วางแผนปูทางไปสู่อนาคตได้ไม่ยากนัก ความถี่ของการพลิกผันยังไม่สูง จึงปรากฎว่าคนเจนนี้ส่วนหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ มีฐานะมั่นคงที่จะพึ่งพาตนเอง และกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพสูงมากพอสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์มาตอบสนองเฉพาะกลุ่มน...

โจทย์ใหม่ในการศึกษา

  ตั้งแต่ปี 2014 มาแล้วที่ Google ประกาศว่าการรับคนเข้าทำงาน เกรดหรือสถาบันไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไป แต่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ การปรับตัว ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา แนวโน้มของความต้องการทักษะมากกว่าปริญญาในตลาดแรงงานมีมากขึ้น ข้อมูลจากงานวิจัยของ The Bureau of Labor Statistics (BLS) ระบุว่าตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกาในอนาคตต้องกา...

อาชีพที่สอง

อาชีพที่สอง   ถ้าคุณรู้มาว่าพนักงานบัญชีในบริษัท ทำอาชีพเสริมโดยทำคุกกี้ขายออนไลน์ ความคิดของคุณคืออะไร ขยันดี น่าชื่นชม พักผ่อนไม่พอ จะทำงานมีคุณภาพหรือเปล่า แอบเอาเวลางานไปขายคุกกี้บ้างหรือเปล่า ฯลฯ บทความจากงานวิจัยของ Henley Business School ประเทศอังกฤษ นำเสนอแนวโน้มใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น นั่นคือการทำอาชีพที่สองหรืออาชี...

ความรู้อยู่รอบตัว

  สังคมไทยเวลานี้มีหลายคนลุกขึ้นมาวิพากษ์ระบบการศึกษาไทยกันอย่างเอิกเกริกเลยทีเดียว นับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างมีความหวัง เพราะโลกธุรกิจและการทำงานในยุคดิจิทัลต้องการความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งระบบการศึกษาไทยไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้เลย ทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 คือค...

ประชาชน 2030

  คนรุ่นใหม่ในแอลเอและพอร์ตแลนด์ สหรัฐอเมริกา นำโดยกลุ่มนักประวัติศาสตร์ นักสิทธิมนุษยชน และผู้สืบเชื้อสายจากชนพื้นเมืองเดิม แสดงจุดยืนให้เปลี่ยนวันโคลัมบัสเป็นวันแห่งชนพื้นเมืองด้วยเหตุผลว่าโคลัมบัสไม่ได้ค้นพบอเมริกา แต่เป็นการชักนำให้คนยุโรปเข้ามารุกรานชนพื้นเมือง เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทำให้มีการประกาศยกเลิกวันโคลัมบัสและเปลี่ยนเป็...

“Soft Skills” ทักษะสำคัญของคน ที่หุ่นยนต์ยังทดแทนไม่ได้

สำหรับการทำงานในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น การมีทักษะเฉพาะทางตามแต่ละสายงานถือเป็นปัจจัยหลักเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามการมีทักษะที่เรียกว่า “Soft Skills” ก็มีส่วนช่วยหนุนนำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น การทำงานในอนาคต ถือว่ามีแนวโน้มสูงมากที่คนจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต...

เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของ GenZ เพื่อ Digital Marketing ที่สร้างสรรค์

              เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของ GenZ เพื่อ Digital Marketing ที่สร้างสรรค์ โลกเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการก้าวเข้ามาของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบโลก ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกิดความผันผวนอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้กลุ่มคนแต่ละ Generation มีความแตกต่างทางความคิด ซึ่งส่งผลให้บรรดาแบรนด์ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดคำถามที่ท้าทายว่า...

HR ต้องพร้อมรับมือกับความต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานสูงของคนทำงาน ในปี 2020

  เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากในอดีต และมีแนวโน้มว่าวิทยาการใหม่ๆ จะถูกคิดค้นเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงเป็นความท้าทายของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จำเป็นต้องเรียนรู้เทรนด์การทำงาน เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยของซัมซุงคาดการณ์ว่า ในปี 2020 งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพร...

เพื่อการงานที่มั่นคงในอนาคต คุณมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ ?

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเทคโนโลยีแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ ถูกนำมาใช้มากขึ้น จึงทำให้มนุษย์ต้องปรับตัว เพื่อให้ยังคงอยู่รอดได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง แล้วงานของคุณจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือไม่? คำถามดังกล่าว เป็นประเด็นสำ...

ส่องแนวคิดระบบขนส่งแห่งอนาคต ในปี 2030

ปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลีกเลี่ยงไม่ได้ แถมยังนำพาความหงุดหงิดใจมาพร้อมกันอีกด้วย เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเกิดเป็นการนำเอาความก้าวหน้าทางวิทยาการดังกล่าว มาใช้สร้างแนวคิดระบบขนส่งแห่งอนาคต ที่จะช่วยให้ชีวิตประจำวันในเมืองสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น “ลองจินตนาการถึงอน...
1 2 3