FOMO ศัตรูตัวฉกาจของคนทำงานยุคใหม่

FOMO (Fear of Missing Out) เป็นพฤติกรรมของคนทำงานยุคใหม่ที่มีความกลัวที่จะพลาดบางสิ่งบางอย่าง เช่น ข่าว กระแสความนิยม หรือเทรนด์ต่างๆ แล้วจะไม่ได้รับการยอมรับ จนใช้เวลาจำนวนมากไปกับการเสพข้อมูลที่ “เกินความจำเป็น” ปัจจุบัน FOMO กำลังกลายเป็นพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่และส่งผลเสียทำให้ Productivity ในการทำงานลดต่ำลง

เทคโนโลยีดิจิทัลทางเลือกในการเพิ่มผลิตภาพให้กระบวนการผลิต

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไรเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต แม้แต่ในธุรกิจที่เป็นกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดเล็กที่ไม่มีเงินลงทุนจำนวนมาก อีกทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็มีอายุการใช้งานมายาวนาน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิตจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และรองรับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

รู้จัก Toxic Productivity: ภาวะคลั่งไคล้ความ Productive ของคนทำงานยุค New-Normal

ในช่วงภาวะวิกฤตที่ทุกคนต่างพยายามทำงานให้เกิด Productivity มากที่สุด จนทำให้ตกอยู่ในสภาวะ Toxic Productivity ซึ่งเกิดจากแรงกดของสังคมและสภาวะแวดล้อมที่กระตุ้นให้เราทำงานหนักมากขึ้น เพราะกลัวจะสูญเสียงานและรายได้ไป จนไม่มีเวลาหยุดพักทั้งร่างกายและจิตใจ จนส่งผลเสียต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในที่สุด

ก้าวให้พ้นกับดักของ Industry 4.0

นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำ Industry 4.0 กลายเป็นความจำเป็นในการแข่งขันทุกวันนี้ และทำให้แต่ละองค์กรต่างทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้เวลาจะผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว แต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ Industry 4.0 กลับมีจำนวนน้อยจนน่าตกใจ ดังนั้นทำอย่างไรองค์กรต่าง ๆ จึงก้าวพ้นกับดักในการทำ Industry 4.0 นี้ไปได้

มัดใจ Gen Z เพื่อขับเคลื่อนอนาคตองค์กร

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานที่บ้านมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริบทสังคมที่คนกลุ่ม Gen Z เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ดังนั้น การรู้จัก Gen Z เพื่อรับรู้วิธีขับเคลื่อนผลิตภาพการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งขององค์กรต่าง ๆ ในช่วงเวลานี้

Smart Manufacturing ทางรอดอุตสาหกรรมยุค New Normal

ในภาวะวิถีปกติใหม่ หรือ New normal ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่เพียงแต่รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ยังส่งผลถึงการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ นับเป็นความท้าทายและโอกาสที่อุตสาหกรรมจะต้องเผชิญ รวมถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมต้องเตรียมรับมือและวางแผนกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับอนาคต

ถอดบทเรียน TM : การพัฒนาคนอย่างเหนือชั้น ในสนามแข่งขันที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จของ TM ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับ มาจากการวางแผน การเรียนรู้พัฒนา และการมุ่งมั่นสู่สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ จนทำให้ TM สามารถชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กร

การนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จุดประกายความสำเร็จให้กับ ธอส.

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพที่ไม่ใช่ปัจจัยทุนและแรงงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยด้านคุณภาพที่สำคัญต่อการวัดประสิทธิภาพการผลิตรวมหรือ Total Factor Productivity บทความนี้ได้สรุปแนวทางสำคัญของการนำองค์กรที่เข้มแข็งจากกรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2563

Remote Working ตอบโจทย์การทำงานยุค Next Normal

ในภาวะที่ธุรกิจต้องก้าวเข้าสู่ Next Normal การปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ หลายองค์กรต้องเผชิญความกดดันทั้งในเรื่องต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นตัวเร่งให้องค์กรต้องขับเคลื่อน ทำให้การทำงานระยะไกล หรือ Remote Working เป็นอีกรูปแบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรไทย พร้อมหรือไม่? กับการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

ด้วยความก้าวล้ำของเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้องค์กรต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนธุรกิจให้ส่งมอบสินค้าและบริการที่กว้างขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แต่การจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัลได้นั้น ต้องถามว่า เรามีความพร้อมด้านดิจิทัลมากน้อยแค่ไหน….

1 2 3 4 6