การประยุกต์ใช้ Blockchain เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการบริหารจัดการซัพพลายเชน

กรณีตัวอย่างองค์กรในต่างประเทศที่มีการนำ Blockchain มาประยุกต์ใช้ ทำให้เข้าใจในเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงประโยชน์จากการนำ Blockchain มาใช้ในการบริหารจัดการซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ เกิดความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ต่อไป

Industry 5.0 เตรียมพร้อมสู่ยุค Cobots ก้าวใหม่ที่สำคัญแห่งโลกอนาคต

การก้าวเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 5 หรือ Industry 5.0 เป็นแนวคิดที่มนุษย์และหุ่นยนต์จะได้ทำงานร่วมกันมากขึ้น โดยที่นิยามของหุ่นยนต์จะเปลี่ยนไป เนื่องจากหุ่นยนต์จะไม่ใช่แค่โปรแกรมที่ทำตามคำสั่งเดิมๆที่ถูกตั้งค่าเอาไว้ แต่จะถูกเรียกใหม่ว่า “Cobots” (robot รวมกับ collaboration with human) ที่สามารถทำตามความคาดหวังของมนุษย์ได้

ผลิตภาพในที่ทำงาน กุญแจไขความสำเร็จขององค์กร

ในโลกแห่งความไม่แน่นอนทุกวันนี้ ผลิตภาพกลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากขึ้นต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทุกองค์กรต่างพยายามหาวิธีการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นการทราบปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพในที่ทำงาน จะช่วยให้องค์กรมีแนวทางในปรับปรุง เพราะผลิตภาพไม่ใช่การทำให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยภาระงานที่น้อยที่สุด

ความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้นแล้วจริงหรือ?

ในปี 2019 IMD ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้น อย่างไรก็ดีในด้านผลิตภาพแรงงานของไทยกลับอยู่อันดับท้าย ๆ ของกลุ่ม อีกทั้งในด้านความพร้อมและความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ประเทศไทยก็ถูกจัดอยู่ในอันดับท้ายๆ ของกลุ่มเช่นกัน จึงเป็นที่น่ากังวลว่าไทยจะสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

กรณีตัวอย่าง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ มีความถูกต้อง ตรงต่อเวลา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วขึ้น

ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดิจิทัล

ยุคที่กระแสดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การไหลผ่านข้อมูลข้ามพรมแดนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) กำลังเข้ามายึดพื้นที่และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประเทศของเราพร้อมแล้วที่จะรับมือการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล

วางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสีย

การวางกลยุทธ์อุตสาหกรรม 4.0 อย่างไรไม่ให้เสียในที่นี้ หมายถึง ไม่ให้เสีย “โอกาส” ในแง่ของเวลา หรือ เม็ดเงินลงทุนที่ผู้ประกอบการต้องเสียไป แล้วไม่เกิดผลตอบแทนกลับมาได้เท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ก่อนที่องค์กรจะลงทุนเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นระบบ องค์กรจึงจำเป็นต้องประเมินสถานะความพร้อมด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของตนเอง

อนาคตอุตสาหกรรมไทยภายใต้ความเสี่ยง

โลกก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ การผลิตจะไม่ได้แข่งขันกันแค่ขนาดและความซับซ้อนในการผลิต แต่จะเปลี่ยนโฉมไปสู่การแข่งขันกันที่ความเร็ว เทคโนโลยี และความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อความไม่แน่นอนต่าง ๆ แล้วอนาคตอุตสาหกรรมไทยจะเป็นอย่างไร

วัฒนธรรมองค์กร แรงเสริมสำคัญความสำเร็จองค์กร

กรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำที่มีการใช้วัฒนธรรมองค์กรในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ไม่เพียงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถมาร่วมงาน แต่ยังช่วยให้บริษัทสามารถคัดกรองบุคลากรที่จะมาร่วมงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร

KTC ปลดล็อกปัญหาด้าน Service ด้วยเทคนิค “Six Sigma”

กรณีตัวอย่างการนำเครื่องมือ Six Sigma เข้ามาใช้ในภาคบริการ ไม่ใช่เพียงแค่องค์กรในภาคการผลิตเท่านั้น ที่นำเครื่องมืออย่าง “Six Sigma” เข้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ปัจจุบันองค์กรในภาคการบริการ หรือ Service ก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพื่อให้การบริการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

1 2 3 4 5 6