เทคโนโลยีดิจิทัลทางเลือกในการเพิ่มผลิตภาพให้กระบวนการผลิต

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไรเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต แม้แต่ในธุรกิจที่เป็นกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดเล็กที่ไม่มีเงินลงทุนจำนวนมาก อีกทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็มีอายุการใช้งานมายาวนาน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิตจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และรองรับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

รู้จัก Toxic Productivity: ภาวะคลั่งไคล้ความ Productive ของคนทำงานยุค New-Normal

ในช่วงภาวะวิกฤตที่ทุกคนต่างพยายามทำงานให้เกิด Productivity มากที่สุด จนทำให้ตกอยู่ในสภาวะ Toxic Productivity ซึ่งเกิดจากแรงกดของสังคมและสภาวะแวดล้อมที่กระตุ้นให้เราทำงานหนักมากขึ้น เพราะกลัวจะสูญเสียงานและรายได้ไป จนไม่มีเวลาหยุดพักทั้งร่างกายและจิตใจ จนส่งผลเสียต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในที่สุด

Train คนให้ทันโลกในยุค Digital

การพัฒนาคนถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กร โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ มาทำความรู้จักกับ 7 รูปแบบในการพัฒนาคน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร

ก้าวให้พ้นกับดักของ Industry 4.0

นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การทำ Industry 4.0 กลายเป็นความจำเป็นในการแข่งขันทุกวันนี้ และทำให้แต่ละองค์กรต่างทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้เวลาจะผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว แต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ Industry 4.0 กลับมีจำนวนน้อยจนน่าตกใจ ดังนั้นทำอย่างไรองค์กรต่าง ๆ จึงก้าวพ้นกับดักในการทำ Industry 4.0 นี้ไปได้

Timeline : Productivity 4.0 EP.2

เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของ Productivity ในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันจะเน้นเรื่องความยืดหยุ่นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

มัดใจ Gen Z เพื่อขับเคลื่อนอนาคตองค์กร

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานที่บ้านมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริบทสังคมที่คนกลุ่ม Gen Z เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ดังนั้น การรู้จัก Gen Z เพื่อรับรู้วิธีขับเคลื่อนผลิตภาพการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งขององค์กรต่าง ๆ ในช่วงเวลานี้

Smart Manufacturing ทางรอดอุตสาหกรรมยุค New Normal

ในภาวะวิถีปกติใหม่ หรือ New normal ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ไม่เพียงแต่รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ยังส่งผลถึงการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ นับเป็นความท้าทายและโอกาสที่อุตสาหกรรมจะต้องเผชิญ รวมถึงความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมต้องเตรียมรับมือและวางแผนกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นสำหรับอนาคต

Big Data Analytic อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน EP.2

Big Data Analytic มีความสำคัญอย่างไรกับภาคธุรกิจ ขณะที่กลุ่ม SMEs จะใช้ประโยชน์จาก Big Data Analytic ได้มากน้อยแค่ไหน และจำเป็นต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างไร

1 2 3 7