วางกลยุทธ์อย่างไร? ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

กรณีศึกษาของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ที่ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการวัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ที่ดีจะพิจารณาได้จากการเติบโตขององค์กรที่ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ยังคงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ รวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มี Life Style และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุน(Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทย ปีที่2

เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในลักษณะการร่วมทุนแก่ผู้ประกอบการภาคการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ แต่ขาดโอกาสในการเพิ่มทุน ให้มีศักยภาพในการยกระดับการเติบโตอย่างมั่นคง

Thai SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ MSME ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่าน THAI SME-GP ตอกย้ำ!!! รัฐพร้อมซื้อ MSME…พร้อมขาย
พร้อมร่วมกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ให้ครบ ปรับแนวทาง สร้างแนวคิด เพื่อพิชิตตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

“SME ACADEMY 365 หลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนา MSME ไทยให้มีคุณภาพ”

!! ผู้ประกอบการ MSME พลาดไม่ได้ !!!

เรียนรู้ทุกเรื่องของ SME ได้ครบ จบในที่เดียว กับ SME ACADEMY 365 แพลตฟอร์มที่รวมทุกองค์ความรู้ หลักสูตรออนไลน์ด้านธุรกิจ แหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งปี เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจไทยมีคุณภาพ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเข้ามาหาความรู้ได้ เข้าถึงได้ เข้าถึงง่าย ไม่ต้องรอ

SME ปัง ตังได้คืน

พื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ผู้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน
ผู้ประกอบการสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินช่วยเหลืออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบร่วมจ่าย (co-payment) จาก สสว. ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท

FOMO ศัตรูตัวฉกาจของคนทำงานยุคใหม่

FOMO (Fear of Missing Out) เป็นพฤติกรรมของคนทำงานยุคใหม่ที่มีความกลัวที่จะพลาดบางสิ่งบางอย่าง เช่น ข่าว กระแสความนิยม หรือเทรนด์ต่างๆ แล้วจะไม่ได้รับการยอมรับ จนใช้เวลาจำนวนมากไปกับการเสพข้อมูลที่ “เกินความจำเป็น” ปัจจุบัน FOMO กำลังกลายเป็นพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่และส่งผลเสียทำให้ Productivity ในการทำงานลดต่ำลง

เทคโนโลยีดิจิทัลทางเลือกในการเพิ่มผลิตภาพให้กระบวนการผลิต

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไรเพื่อช่วยเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิต แม้แต่ในธุรกิจที่เป็นกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดเล็กที่ไม่มีเงินลงทุนจำนวนมาก อีกทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก็มีอายุการใช้งานมายาวนาน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในกระบวนการผลิตจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และรองรับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

รู้จัก Toxic Productivity: ภาวะคลั่งไคล้ความ Productive ของคนทำงานยุค New-Normal

ในช่วงภาวะวิกฤตที่ทุกคนต่างพยายามทำงานให้เกิด Productivity มากที่สุด จนทำให้ตกอยู่ในสภาวะ Toxic Productivity ซึ่งเกิดจากแรงกดของสังคมและสภาวะแวดล้อมที่กระตุ้นให้เราทำงานหนักมากขึ้น เพราะกลัวจะสูญเสียงานและรายได้ไป จนไม่มีเวลาหยุดพักทั้งร่างกายและจิตใจ จนส่งผลเสียต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในที่สุด

Train คนให้ทันโลกในยุค Digital

การพัฒนาคนถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กร โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ มาทำความรู้จักกับ 7 รูปแบบในการพัฒนาคน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร

1 2 3 8