Productivity Scanning

แนวโน้ม และ ประเด็นอุบัติใหม่

เมื่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้เกิดความเปลี่ยนแปลง การศึกษา “แนวโน้ม” หรือ Trends และ “ประเด็นอุบัติใหม่” หรือ Emerging Issues จึงจะช่วยกำหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนบนโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากกล่าวถึงอนาคต ทุกคนก็จะพูดถึง “แนวโน้ม” ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญดอกหนึ่ง...

เมื่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอาจถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์

                            งานบริการลูกค้าอาจถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ ปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ให้มีความสามารถทัดเทียมกับมนุษย์ จึงส่งผลกระทบต่ออาชีพและการงานของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ดังเช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าซึ่งอาจถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ มนุษย์จึงต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีดังกล...

AT&T และ McDonald’s ปรับใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนในการตลาด

                            AT&T และ McDonald's ปรับใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนในการตลาด เมื่อสภาวะการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบันทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ  องค์กรจึงจำเป็นต้องมองหาแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกระแสความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกำลังมองหา องค...

เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของ GenZ เพื่อ Digital Marketing ที่สร้างสรรค์

              เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของ GenZ เพื่อ Digital Marketing ที่สร้างสรรค์ โลกเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการก้าวเข้ามาของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบโลก ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกิดความผันผวนอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้กลุ่มคนแต่ละ Generation มีความแตกต่างทางความคิด ซึ่งส่งผลให้บรรดาแบรนด์ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดคำถามที่ท้าทายว่า...

แบรนด์ดังระดับโลกพลิกโฉมวงการแฟชั่น เน้นใช้วัสดุที่ยั่งยืน วัสดุนวัตกรรมและวัสดุรีไซเคิล

แบรนด์ชั้นนำจากประเทศอังกฤษอย่าง Stella McCartney กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่พลิกโฉมวงการแฟชั่นด้วยการคำนึงถึงการบริโภคที่เกินความจำเป็นและของเสียหรือขยะที่เกิดขึ้นมากจนเกินไป เนื่องด้วยมองเห็นถึงปัญหาที่อาจตามมากับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสุขภาพและชีวิตของมนุษย์อีกด้วย ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Stella McCartney เป็นผู้สนับสนุนด้านแฟ...

บทบาทใหม่ของ Google Glass Enterprise ในภาคอุตสาหกรรม

หนึ่งในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ “Industry 4.0” อย่าง Virtual reality (VR) ได้ถูกพัฒนาและต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย ดังเช่น Google Glass ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกจากบริษัท Google ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรยักษ์ใหญ่กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวกระโดดไปสู่อนา...

บทบาทสำคัญของ Machine Vision ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Internet of Things ที่กำลังเป็นเทรนด์ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบไปยังองค์กรต่างๆ ให้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งเทคโนโลยีอย่าง Machine Vision ที่ทวีความสำคัญในยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้ด้วยเช่นกัน การจินตนาการถึงภาพในอนาคตที่ไม่มีการขัดข้องของเครื่องจักร ไม่มีเครื่อ...

HR ต้องพร้อมรับมือกับความต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานสูงของคนทำงาน ในปี 2020

  เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากในอดีต และมีแนวโน้มว่าวิทยาการใหม่ๆ จะถูกคิดค้นเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต จึงเป็นความท้าทายของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จำเป็นต้องเรียนรู้เทรนด์การทำงาน เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยของซัมซุงคาดการณ์ว่า ในปี 2020 งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลต้องเตรียมพร...

วิกฤติศีลธรรมจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

เมื่อเทคโนโลยีแห่งอนาคต ดังเช่น AI IoT หรือ Big Data กำลังกลายเป็นประเด็นหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงเกิดเป็นคำถามที่ว่า ในเวลานี้ เราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาด้านศีลธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อมุ่งสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกันได้หรือยัง? การปฏิวัติอุ...

จักรยานไฟฟ้ากำลังจะเปลี่ยนอนาคตของโลก

เมื่อทางเลือกในการเดินทางสำหรับยุคปัจจุบันมีมากขึ้น และอีกหนึ่งทางที่กำลังได้รับความนิยมคือ “การใช้จักรยาน” ซึ่งเป็นพาหนะที่เหมาะสมกับยุคที่ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อย่างเช่น น้ำมัน กำลังขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง “Cycle tracks will abound in Utopia.” คำกล่าวนี้ของ H.G. Wells  อาจจะสั่นสะเทือนวงการของผู้ผลิตรถยนต์กันเลยทีเดียว เนื่องจากการรายงานการส...

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน: การสร้างงานและอนาคตของอเมริกา

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในหลากหลายประเทศ รวมถึงประเทศยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ลองมาดูข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์กันว่า แนวโน้มการจ้างงานของสหรัฐอเมริกา จะเป็นไปในทิศทางใด จากการวิเคราะห์ของ The McKinsey Global Institute (MGI) เพื่อให้เกิดการจ้างงานเต็มที่ (วัยทำงานมีงานทำทุกคน)...

เพื่อการงานที่มั่นคงในอนาคต คุณมีคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ ?

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเทคโนโลยีแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ ถูกนำมาใช้มากขึ้น จึงทำให้มนุษย์ต้องปรับตัว เพื่อให้ยังคงอยู่รอดได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง แล้วงานของคุณจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือไม่? คำถามดังกล่าว เป็นประเด็นสำ...

ส่องแนวคิดระบบขนส่งแห่งอนาคต ในปี 2030

ปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลีกเลี่ยงไม่ได้ แถมยังนำพาความหงุดหงิดใจมาพร้อมกันอีกด้วย เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเกิดเป็นการนำเอาความก้าวหน้าทางวิทยาการดังกล่าว มาใช้สร้างแนวคิดระบบขนส่งแห่งอนาคต ที่จะช่วยให้ชีวิตประจำวันในเมืองสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น “ลองจินตนาการถึงอน...

การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยพัฒนาการสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภค

เมื่ออุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการมุ่งหน้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีสำคัญอย่าง “การวิเคราะห์ข้อมูล” จะเข้ามาช่วยพลิกโฉมหน้าการผลิตและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด นำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นขึ้นในทุกขณะ ม...

Internet of Things ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในปี 2017 อย่างไร

เมื่อกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจ ทุกภาคส่วนรวมไปถึงธุรกิจอุตสาหกรรมก็ตื่นตัวด้วยการเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยีต่างๆ ดังเช่น Internet of Things ที่จะพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไปสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ปัจจุบัน Internet of Things (IoT) กำลังแทรกซึมเข้ามาในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คำถามคือ .. อุตส...
1 2 3 4 5 7