Productivity Scanning

จะผลักดันผลิตภาพอย่างไร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน

‘ผลิตภาพ’ เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการใช้ทรัพยากรโดยรอบตัวอย่างคุ้มค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่องค์กรประสบปัญหาวิกฤต ผลิตภาพจะช่วยกู้วิกฤตให้แก่องค์กรได้อย่างไร Jeremy Sheldon ได้เขียนบทความใน World Economic Forum เรื่อง “จะผลักดันผลิตภาพอย่างไ...

โลกในปี 2050: จะยังมีการสานต่อการเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกหรือไม่

หากกล่าวถึงเศรษฐกิจของโลกในอนาคต หลายคงอาจจะตั้งคำถามว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกต่อไปจะเป็นใคร? จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แล้วจะเปลี่ยนไปในทิศทางใด เพื่อที่องค์กรจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงสามารถกำหนดอนาคตองค์กรตัวเองได้ สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึง PricewaterhouseCoopers (PWC) ที่ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลของประเ...

แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อผลสำเร็จของการลดก๊าซเรือนกระจก

Eco-business.com ได้เขียนบทความถึงแนวทางการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 2 องศาเซลเซียส ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่ยากเกินความสามารถ หากทุกประเทศร่วมมือกัน นักวิจัยชาวยุโรปกำลังทำการค้นคว้าหาวิธีที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับความปลอดภัยที่เ...

รูปแบบการทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร?

‘คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะกลายเป็นของที่ถูกนำไปตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์!’ ‘วัฒนธรรมการทำงานเข้าเช้าเลิกเย็นจะกลายเป็นเรื่องประวัติศาสตร์’ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบการทำงานในอนาคต ที่ Athena ได้เขียนบทความไว้ใน Shapingtomorrow.com สถานการณ์ขององค์กรที่ต้องพบกับคู่แข่งที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ความนิยมของการใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และการใช้อุป...

จำนวนประชากร ‘อินเดีย’ จะแซงหน้า ‘จีน’ ในปี 2022

ปัจจุบันประเทศจีนมีประชากรประมาณ 1,300 ล้านคน ส่วนอินเดียมีประชากรประมาณ 1,200 ล้านคน โดยEmma Batha ได้คาดการณ์ถึงจำนวนประชากร ในปี 2022 ไว้ว่า อินเดียจะมีประชากรมากที่สุดในโลก หมายถึง จีนจะเสียแชมป์ให้กับอินเดีย นั่นเอง จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติ ระบุว่าอินเดียจะแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกในอีกไม่ถึง 10 ปี ซึ่งเ...

4 เหตุผลที่บริษัท ควรลงทุนเพื่อ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลดีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ และยังดีกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้..! ถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงในวันข้างหน้า” ข้อคิดจาก UN ซึ่ง Bhaskar Chakravorti ได้เขียนไว้ใน World Economic Forum ถึงเหตุผลที่องค์กรควรลงทุนเพื่อ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นำจาก 193 ชาติ ได้มารวมตัวกัน...

การเยือนสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

ประเทศมหาอำนาจโลก อย่างสหรัฐอเมริกาและจีน ได้ร่วมหารือถึงความกังวลของสถานการณ์โลก โดยประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบตรงกันคือ ความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ซึ่ง David Jackson ได้เขียนถึงการเจรจาระหว่างประธานาธิปดีโอบามากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ผู้นำจีนคนล่าสุด ในการเยือนสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา ทั้งสองได้ร่วมกันให้คำมั่นว่า จะไม่ทำ...

ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากปริมาณรถยนต์ดีเซลที่เพิ่มขึ้นในยุโรป

ในช่วงที่ผ่านมา รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลถูกจับตามอง อันเนื่องจากกรณีผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ Volksawagen ที่ในปี 2557 มียอดจำหน่ายเป็นอันดับสองของโลก รองจาก TOYOTA ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการผลตรวจสอบมลพิษ ที่ระบายออกจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ Type EA 189 ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากอาจถูกสอบสวนแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ชัดเจน ณ เวลานี้...

Elevations Credit Union (ECU) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ได้รับรางวัล BNQA ปี ค.ศ.2014

จากที่เคยได้เขียนถึงองค์กรที่ได้รับรางวัล Baldrige National Quality Award ปี 2014 ในภาคสาธารณสุขที่นำมาจากบทความใน NIST.org ไปแล้ว บทความนี้ผู้เขียนจะมากล่าวถึงองค์กรที่ได้รับรางวัล BNQA ปี ค.ศ.2014 ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรกันบ้าง นั่นคือ Elevations Credit Union (ECU) เป็นองค์กรที่สมาชิกเป็นเจ้าของ ซึ่งให้บริการลูกค้ามากกว่า 106,000 คน ผ่าน...

เมื่อจีนกำลังเข้าสู่ยุค Aging society…มีวิธีการดูแลประชากรสูงอายุอย่างไร

สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ หรือ UN คาดการณ์ว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูง...

จริงหรือ…อายุที่มากขึ้น ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดลง?

คุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” ..เป็นเช่นนั้นจริงหรือ? แต่ในความเป็นจริง ในโลกของตลาดแรงงาน คนทำงานที่มีอายุมากขึ้นต้องเผชิญกับความกลัวที่ว่า คนทำงานที่อายุน้อยกว่าจะมาแย่งงานจากพวกเขา แต่สิ่งเหล่านี้เป็นความกังวลจริงๆ หรือไม่? และจริงหรือที่ยิ่งอายุมากขึ้น จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดลง? Johannes Koettl ได้กล่าวใน Worl...

การสร้างสันติภาพในสหภาพพม่า

ในเว็บไซต์ของ Shan Herald Agency for News ได้สรุปถึงการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของพม่าเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงกรอบเจรจาทางการเมือง (Forum on Peace National Reconciliation :FPD) ครั้งที่ 6 โดยมีตัวแทนร่วมประชุมมากกว่า 50 รายจากรัฐบาล พรรคการเมือง ทหาร กลุ่มต่อต้านและ CSOs เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี 3 ประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้...
1 5 6 7