Social

การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยพัฒนาการสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภค

เมื่ออุตสาหกรรมทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการมุ่งหน้าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีสำคัญอย่าง “การวิเคราะห์ข้อมูล” จะเข้ามาช่วยพลิกโฉมหน้าการผลิตและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด นำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นขึ้นในทุกขณะ ม...

Internet of Things ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในปี 2017 อย่างไร

เมื่อกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจ ทุกภาคส่วนรวมไปถึงธุรกิจอุตสาหกรรมก็ตื่นตัวด้วยการเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยีต่างๆ ดังเช่น Internet of Things ที่จะพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไปสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ปัจจุบัน Internet of Things (IoT) กำลังแทรกซึมเข้ามาในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คำถามคือ .. อุตส...

เตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตได้อย่างไร

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนไปสู่อนาคตด้วยขุมกำลังทางปัญญา แต่ทว่าระบบการศึกษาทั่วโลกกำลังเกิดปัญหาที่ไม่สามารถผลิตคนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับงานในอนาคต มาดูกันว่าเราจะมีแนวทางเตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้เด็กรุ่นใหม่เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร รายงานฉบับใหม่ที่ชื่อว่า Realizing Human Potential in the Fou...

มหาวิทยาลัยกับการรับมือ 10 ทักษะที่จำเป็นเพื่ออนาคต

อนาคตที่กำลังจะมาถึงมีความเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งจะนำพาเทคโนโลยีต่างๆ มาพร้อมกัน มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ย่อมต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เรากำลังอยู่กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตที่ทุกคนจะมีติวเตอร์เป็นห...

Google เผยความลับในการบริหารจัดการคน

เป็นระยะเวลา 6 ปี แล้วที่ กูเกิ้ลได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ดีที่สุดและมีผู้อยากเข้าร่วมงานด้วย ซึ่งที่ผ่านมากูเกิ้ลได้รับการยอมรับทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ในฐานะนายจ้างที่ยอดเยี่ยม ในปี 2015 Laszlo Bock รองประธานอาวุโสด้านการบริหารบุคลากรของกูเกิ้ล ได้กล่าวไว้ในงาน Wharton People Analytics Conference ถึงประเด็นที่หล...

10 ทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุค Industry 4.0

จากรายงานของ World Economic Forum หัวข้อ “The Future of Jobs” แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า  โดยในปี  2020 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เกิดการต่อยอดการพัฒนาที่ผสมผสานเทคโนโลยีในหลายด้านเข้าด้วยกัน ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เราจะ...

10 ประเทศที่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมากที่สุดในโลก

Saadia Zahidi ได้เขียนถึงผลการศึกษาด้านความเสมอภาคระหว่างเพศชายและหญิงมากที่สุดในโลก 10 อันดับจากรายงานสถิติดัชนีช่องว่างระหว่างเพศ ประจำปี 2015 (Global Gender Gap Report 2015) ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum สำรวจความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชายใน 145 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ประเทศไอซ์แลนด์และกลุ่มประเทศนอร์ดิกยังคงติดอันดับ TOP 10          ...

‘เฮอร์ชีย์’ เปิดช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย ‘SmartLabel’

Image credit: The Hershey Company ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชน และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค อย่างในกรณีของ ‘เฮอร์ชีย์’  ผู้ผลิตช็อคโกแลตชื่อดังในสหรัฐ ที่ในปี 2016 นี้ ผู้บริโภคในสหรัฐจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่พวกเขาซื้อได้มากยิ่งขึ้น มาตรฐานให...

‘ผู้หญิงเอเชีย’ บริหารการเงินได้ดีกว่า ‘ผู้หญิงในอเมริกา’

ในยุคสมัยแห่งความก้าวหน้าผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากผู้หญิงได้รับการศึกษามากขึ้น มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน รวมไปถึงมีอิสระในการดำรงชีวิตมากกว่าแต่ก่อน จากเว็บไซต์ Harvard Business Review.org ได้มีการศึกษาถึงการบริหารการเงินของผู้หญิงยุคใหม่ในเอเชียและอเมริกา ที่แม้ว่าในทั่วโลก คนร่ำรวยจะไม่ใช่คนรุ่นก่อนๆ อีกต่อไป แต่จ...

ผู้จัดการยุคดิจิทัล

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมือง ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท นั่นคือ เทคโนโลยี ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบทบาทการทำงานของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ดังเช่นในบทความนี้ Walter McFarland ได้เล่าถึงตำแหน่ง “ผู้จัดการในยุคดิจิทัล” เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของผู้จัดการยุคใหม่ว่าจะมีวิถีการดำเนินการเหมือนหรือแตกต่า...

Internet of Things กับการปฏิวัติด้านการดูแลสุขภาพ

ในยุคอุตสาหกรรม4.0 คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ไม่รู้จักคำว่า “Internet of Things” หรือ “IoT” และเมื่อเราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว หลายคนอาจยังสงสัยว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ซึ่ง Jamie Carter ได้เขียนถึงเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในด้านการดูแลสุขภาพของประชากร ในในเว็บไซต์ techradar.com ดังนี้ คนที่เคยไปใช้บริการในโรงพยาบาลต่างทราบดีถึงเวลาที่...

พลังแห่งความทัดเทียม: โลกจะรวยกว่านี้ถ้าผู้หญิงหันมาทำงานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้น

เว็บไซต์ economist.com ได้เขียนบทความเกี่ยวกับพลังแห่งความทัดเทียมทางเพศ ที่ปัจจุบันเพศหญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานนอกบ้านมากขึ้น อันมีส่วนช่วงสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยได้ยกตัวอย่างชีวิตของ ‘JOAN RIVERS’ นักแสดงตลก ผู้ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อน  ที่ไม่ยอมปล่อยให้งานบ้านเข้ามากีดขวางเส้นทางอาชีพงานโชว์ของเธอ “ฉันเกลียดงานบ้าน”  เธอกล่าว  “คุ...

ระยะทางมีผลกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร

ปัจจุบันโลกแห่งเทคโนโลยี ทำให้คนไกลติดต่อคนใกล้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังสะดวก และรวดเร็วด้วย แม้ว่าปัจจุบันการติดต่อสื่อสารจะสะดวกขึ้น แต่ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่มีผลกับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังที่ Eleonora Patacchini ได้เขียนงานวิจัยใน World Economic Forum เรื่องระยะทางมีผลกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หลายคนกล่าวไว้ว่า การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเ...

จะผลักดันผลิตภาพอย่างไร ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน

‘ผลิตภาพ’ เป็นการเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการใช้ทรัพยากรโดยรอบตัวอย่างคุ้มค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่องค์กรประสบปัญหาวิกฤต ผลิตภาพจะช่วยกู้วิกฤตให้แก่องค์กรได้อย่างไร Jeremy Sheldon ได้เขียนบทความใน World Economic Forum เรื่อง “จะผลักดันผลิตภาพอย่างไ...

รูปแบบการทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไร?

‘คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะกลายเป็นของที่ถูกนำไปตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์!’ ‘วัฒนธรรมการทำงานเข้าเช้าเลิกเย็นจะกลายเป็นเรื่องประวัติศาสตร์’ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบการทำงานในอนาคต ที่ Athena ได้เขียนบทความไว้ใน Shapingtomorrow.com สถานการณ์ขององค์กรที่ต้องพบกับคู่แข่งที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ความนิยมของการใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และการใช้อุป...
1 2 3