Social

จำนวนประชากร ‘อินเดีย’ จะแซงหน้า ‘จีน’ ในปี 2022

ปัจจุบันประเทศจีนมีประชากรประมาณ 1,300 ล้านคน ส่วนอินเดียมีประชากรประมาณ 1,200 ล้านคน โดยEmma Batha ได้คาดการณ์ถึงจำนวนประชากร ในปี 2022 ไว้ว่า อินเดียจะมีประชากรมากที่สุดในโลก หมายถึง จีนจะเสียแชมป์ให้กับอินเดีย นั่นเอง จากข้อมูลองค์การสหประชาชาติ ระบุว่าอินเดียจะแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกในอีกไม่ถึง 10 ปี ซึ่งเ...

4 เหตุผลที่บริษัท ควรลงทุนเพื่อ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’

“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลดีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ และยังดีกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้..! ถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงในวันข้างหน้า” ข้อคิดจาก UN ซึ่ง Bhaskar Chakravorti ได้เขียนไว้ใน World Economic Forum ถึงเหตุผลที่องค์กรควรลงทุนเพื่อ ‘การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นำจาก 193 ชาติ ได้มารวมตัวกัน...

เมื่อจีนกำลังเข้าสู่ยุค Aging society…มีวิธีการดูแลประชากรสูงอายุอย่างไร

สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ หรือ UN คาดการณ์ว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูง...

จริงหรือ…อายุที่มากขึ้น ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดลง?

คุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” ..เป็นเช่นนั้นจริงหรือ? แต่ในความเป็นจริง ในโลกของตลาดแรงงาน คนทำงานที่มีอายุมากขึ้นต้องเผชิญกับความกลัวที่ว่า คนทำงานที่อายุน้อยกว่าจะมาแย่งงานจากพวกเขา แต่สิ่งเหล่านี้เป็นความกังวลจริงๆ หรือไม่? และจริงหรือที่ยิ่งอายุมากขึ้น จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพลดลง? Johannes Koettl ได้กล่าวใน Worl...
1 2 3